Persondatapolitik for behandling af ansøgninger og personaleoplysninger i Madklubben

 

Madklubben består af følgende selskaber:

 

Madklubben ApS

Madklubben Bistro ApS

Madklubben Steak ApS

Madklubben Vesterbro ApS

Madklubben Frederiksberg ApS

Madklubben Aarhus ApS

Madklubben Åboulevarden ApS

Madklubben Østerbro ApS

Madklubben Værnedamsvej ApS

Bistro Royal ApS

Steak Royal ApS

Tonys ApS

Restaurant Frank ApS

Bazaar ApS

Madklubben Nørrebro ApS

Gran Torino Pizza ApS

Alabama Social ApS

 

Herunder vil samtlige selskaber bliver betegnet samlet som Madklubben

 

Persondatapolitik for behandling af ansøgninger

Madklubben, Østergade 22, 3. sal, 1100 København K, er dataansvarlig og dermed for behandlingen af de oplysninger som indgår i de ansøgninger madklubben modtager og de oplysninger der fremkommer som led i en ansættelsesproces.

De oplysninger, Madklubben behandler i en ansættelsesproces, er de oplysninger ansøgere oplyser i deres ansøgninger – altså helt almindelige oplysninger som navn, adresse, uddannelse, erhvervserfaring mv.

Vi anbefaler at der i en ansøgning ikke indgår personfølsomme oplysninger. Personfølsomme oplysninger er f.eks. helbredsoplysninger, race, religion, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, straffeforhold mv. i ansøgningen. Hvis Madklubben får behov for at indhente og behandle personfølsomme oplysninger, som f.eks. straffeattest, vil det udelukkende ske efter aftale og samtykke fra den pågældende ansøger.

Hvis en ansøger ikke kommer til samtale eller får jobbet, opbevares ansøgningen i vores rekrutteringssystem i 6 måneder. Herefter slettes dine oplysninger automatisk. Du kan også til enhver tid selv slette oplysningerne ved at logge på din profil på Elvium.

Bliver ansøgeren ansat i Madklubben overføres al persondata til medarbejderens personalemappe. Oplysninger om ansatte behandles i henhold til Madklubbens ”Persondatapolitik for Personaleoplysninger”.

Madklubben har truffet en række teknologiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte ansøgeres personoplysninger imod manipulation, tab mv., samt mod at andre uberettiget får adgang til ansøgeres oplysninger. Kun de ansatte i Madklubben, der som led i deres arbejde har behov for kendskab til ansøgeres personoplysninger, har adgang til disse.

Madklubbens sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger sker i modstrid med lovgivningen, kan du indgive en klage til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, E-MAIL dt@datatilsynet.dk

Persondatapolitik for personaleoplysninger

Madklubben behandler som led i dit ansættelsesforhold en række almindelige oplysninger om dig, som f.eks. navn, adresse, uddannelse, mv. Derudover behandler Madklubben oplysninger i form af personnummer og eventuelt straffeoplysninger i form af straffeattest, hvis dette er relevant. Madklubbens HR-chef er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Oplysninger behandles udelukkende til brug for dit ansættelsesforhold, til udbetaling af løn. Visse af dine oplysninger kan blive videregivet til eksterne databehandlere, f.eks. et lønbureau, ligesom at SKAT vil modtage oplysninger om dig til brug af skattebetaling. I det tilfælde, at der opstår en situation om uenighed i ansættelsesforholdet mellem Madklubben og dig som medarbejder, kan dine personoplysninger blive videregivet til f.eks. Madklubbens arbejdsgiverorganisation eller advokat.

Som elev i Madklubben vil dine personlige oplysninger blive delt med den erhvervsskole du vælger at tage dit skoleforløb på samt med PensionDanmark

Dine personoplysninger vil blive opbevaret af Madklubben i op til 5 år efter din fratrædelse. Dette skyldes, at en evt. sag om efterbetalingskrav kan rejses indtil 5 år efter din fratrædelse, og at de personoplysninger, som Madklubben har om dig i den forbindelse, kan være relevante. Herefter vil dine oplysninger blive slettet.

Du har altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Madklubben har om dig. Du har også ret til at få korrigeret dine oplysninger, hvis disse ikke er korrekte, ligesom du har ret til at komme med indsigelse mod eller anmodning om sletning eller begrænsning af behandlingen af dine oplysninger. Det vil bero på en konkret vurdering i overensstemmelse med lovgivningen, hvorvidt din anmodning om indsigelse, sletning mv. kan imødekommes. Henvendelse, spørgsmål og indsigelser omkring dine oplysninger rettes til Madklubbens HR-chef på Birgitte@madklubben.dk.

Hvis du har givet samtykke til behandling af visse oplysninger, f.eks. brug af dit billede, kan du altid trække dette samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det alene fremadrettet virkning.

Meddelelse af samtykke til brug af dit billede eller indhentelse af din straffeattest er ikke lovpligtigt, men et manglende samtykke – herunder særligt til indhentning af straffeattest – kan have betydning for dit ansættelsesforhold således, at der muligvis ikke kan ske ansættelse, hvis et sådant samtykke ikke afgives. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder og af stillingens karakter.

Madklubben har truffet en række teknologiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab mv. samt mod, at andre uberettiget får adgang til dine oplysninger. Kun de ansatte i Maklubben, der som led i deres arbejde har behov for kendskab til dine personoplysninger har adgang til disse.  Madklubbens sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger sker i modstrid med lovgivningen, kan du indgive en klage til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, E-MAIL dt@datatilsynet.dk